تبلیغات شما اینجا خرید گیفت کارت
بستن تبلیغات [X]
دانلود مقاله فرایند تولید کاشی

دانلود مقاله فرایند تولید کاشی

فصل اول

مروری بر فازهای مطالعاتی

فرایند تولید کاشی کف

مواد اولیه برای بدنه‌ها :

ویژگی عمومی : بر طبق نوعی از طبقه بندی تجاری ،کاشی‌های دیوار به چهار دسته‌ی بدنه‌ی ماژولیکا (‌قرمز ) ، بدنه‌های کاتوفورت (‌قرمز ) ، بدنه‌های ارتن ور (سفید ) و بدنه‌های مونوپروزا (‌سفید یا قرمز ) تقسیم می‌کنند . مواد اولیه از دو نوع

۱)‌مواد رسی

۲) مواد مکمل ( مثل کوارتزها ، رس‌های فلد اسپاتیک و فلد سپات )

در بدنه‌های قرمز ، مواد رسی شامل خاک رس ایلیت – کائولینیتیک وایلیتیک – لکروتیک می‌باشد . در بدنه‌های سفید انواع رس چینی یا بالکی یا وضعیت ایلیتیک – کائولینیتیک یا کائولینیتیک غالب می‌باشد .

مواد اولیه مکمل میان مواد رسی ، کوارتز و بی ثبات می باشد . مثل ملد سپاتویدها ، فلدسپات ،ماسه‌های فلدسپاتیک وکوارتز نسبت کمی میان مواد رسی ، کوارتز و بی ثبات ، نسبت کمی میان خاک رس ، مواد بی‌ثبات و کوارتز منوط به ماهیت یا خواص معدنی ذاتی خاک رس ، اندازه آن ،‌توزیع و مقدار هر کدام ویژگی‌های مواد ناپایدار می‌باشد . در بدنه‌های سفید آنها بر طبق فراوانی اکسیدها در فرمول‌هایشان دارای مشخصه بارز هستند . اکنون به اختصار به ویژگی‌های هر یک از بدنه‌های دیوار می‌پردازیم .

بدنه‌های ماژولیکا:

مشخصه‌ی اصلی این بدنه‌ها وجود کربنات کلسیم بسیار زیاد در این بدنه‌ها می باشد . مواد اولیه برای ساخت این نوع کاشی دیوار متشکل شده از خاک‌های رسی – آهکی و رسی – غیر آهکی و مقادیری شاموت است . این بدنه‌ها دارای استحکام بالا می‌باشد و استحکام خمشی قطعه خشک شده ۳۰% – ۲۵ است . پخت بیسکوئیت این بدنه‌ها در دمای انجام گرفته و زمان این پخت ۲۰-۳۸ می‌باشد .

(‌۲-۱-۱) بدنه‌های کاتوفورت :

این بدنه‌ها در مقایسه با بدنه‌های ماژولیکا دارای کربنات کلسیم کمتری می‌باشد و جذب آب نیز در آنها پائین‌تر است استحکام در این بدنه‌ها ماژولیکا بیشتر است آن هم به علت کاهش کربنات کلسیم و در نهایت کاهش تخلفل می‌باشد .

( ۳-۱-۱) بدنه‌های ارتن ور :

این بدنه به علت سفید بودن باید از موادی برای ساخت آن استفاده کرد که دارای اکسید آهن کمی می‌باشد این بدنه‌ها قابلیت مصرف لعاب ترانسپرت را دارند همچنین می‌توان روی آنها دکوراسیون بیشتری نیز انجام داد از این جهت این بدنه‌ها بر بدنه‌های قرمز ارجحیت دارند اما از نظر میزان ضایعات بعد از پخت ، فرسوده کردن قالبهای پرس ، قیمت تمام شده و کیفیت لعاب پخته شده ، بدنه‌های قرمز پخت ترجیح داده می‌شود . ضایعات این بدنه‌ها به دلیل وجود کوارتز بالا می‌باشد .

این بدنه‌ها به سه دسته تقسیم می‌شوند .]۱[

۱)‌بدنه‌های ارتن و فلد سپاتی – سیلیسی

۲) بدنه‌های ارتن ور فلدسپاتی – آهکی

۳) بدنه‌های ارتن ورآهکی

(۲-۱) مواد خام برای لعاب‌ها :

ویژگی‌های فیزیکی لعاب‌ها مثل مقاومت به آب ، اسیدها و بازها مشخص می‌کند که چنین محصولاتی را می‌توان درکجا به کاربرد . این پاسخ به این سوال است که چراتحقیقات در خصوص انواع جدید شیشه‌ با ویژگی‌های شیمیایی مکانیکی وفیزیکی ابتکاری و درحال پیشرفت می‌باشد . ویژگی‌های لعاب‌ها اساساً بستگی به موادخام به کار رفته در فرمول آنها و حرارت پخت دارد . فرمول براساس استفاده از انواع مختلف فریت به نسبت‌های مختلف است: فریت‌های یوتکتیک ذوبی جدید .دیگر مواد طبیعی و مصنوعی نیز به همراه فریت‌ها در لعاب‌ها ترکیب می شوند که بستگی به ترکیب و بافت دقیق و ویژگی‌های لعاب و هدف سازنده آن دارد . یعنی این اجزاء‌غیرفریتی مثل فلدسپات ، نفلین وشکل دی اکسید دوی به همراه فریت ماتریس لعابی شیشه‌ای را ایجاد می کنند.

منابع مطالعاتی :

 • Single – fired ceramic floor tile manufacture ” , Tile and ceramic Int , Escardino A, 1993.
 • ” A vessel Typology for early Chesapeake ceramics : the Potomac Typological system , In Approaches to Material culture Research for Archaeologists ” , compiled by George L . Miller , oliver R . Jones A. Ross and Teresita Majew ski . the society for Nistorical Archaeology , Pennsylvania 1991 .
 • “uniaxial pressing in ceramic tile manufacturing “, Instituto de Technologia ceramica de la univer sided Jaume I de castellon , Dr . Jose luis Amoros Albaro.
 • ” European and international ceramic wall and floor tiles ” industry : A MARKET / TECHNOLOGY REPORT 1999.
 • ” Integrated pollution prevention and control in the ceramic Tile Industry “. Best Available Techniques ( BAT) – NAVARRO J.E.(1998).
 • “Ceramic tile products Manufacturing “, Final Report , EPA contract No. 68-D2- ols9 , Midwest Research Institute , cary, NC,June 1996.
 • “Modern ceramic Engineering : properties processing , And use In Desing ” , Marcel Dekker , D .W. Richerson , Inc ., New York , Ny , 1982.
 • “Methods of sampling and testing ceramic tiles ” , published by standards Australia ( standards association of Australia ) 1 the crescent , homebush , NSW , 1997.
 • ” Testing of Recycled Glass and Inorganic Binder paving Tiles “, CWC , 1999.
 • ” Clay pavers and accessories for rigid paving – Req uirements and test methods ” , CEN central Secretariat , Brussels , August 1999.
 • ” utilization of Illinois fly ash in manufacturing of ceramic tiles ” , principal Investigator : Alex Mishulovich , project Manager : Dr. Francois Bothu , ICCI , 2002.
 • ” standard Test Method for Flexural strength of Tile ( using Simple Beam with Third – point loading ) ” , ASTM C 67( 1984) .
 • ” standard Test Method for strength of Tile ( using Beam with Center – point loading ) ” , ASTM C 67( 1984) .
 • ” standard Test Methods for sampling and Testing Brick and structuval clay Tile” , ASTM C 67- 92 a ( 1992) .
 • ” ceramic tile standards: product performance and consumer expectations ” , T.Jonsson , A. Tillman , A-M and S.Svensson , ford , (1996)
 • Int production to the principles of ceramic processing – James S.Reed.

فرمت : WORD | صفحات : ۴۸

*************************************

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد

(( برای دانلود کلیک کنید ))

+ تعداد بازدید : 49 |
نوشته شده توسط pedram در 2016-06-24T07:48:42+02:00 و ساعت :